English Icon

It-Tielet Sena

It-Tielet Sena hija sena importanti taċ-ċiklu primarju. It-tfal jitħarrġu f’suġġetti differenti fosthom l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ir-Reliġjon/l-Etika, ix-Xjenza u l-Istudji Soċjali. It-tfal ikollhom sessjonijiet fl-Edukazzjoni Fiżika, l-Arti, id-Drama u l-Mużika. Fil-link t’hawn taħt tista’ ssib informazzjoni dettaljata ħafna dwar kull suġġett: link.

Din is-sena, se jiġi introdott sillabu ġdid ibbażat fuq riżultati tat-tagħlim fis-suġġetti kollha fit-tielet sena primarja. It-tagħlim u t-taħriġ se jkunu aktar iċċentrati fuq l-istudent, b’attivitajiet apposta fil-klassi sabiex it-tfal jiksbu r-riżultati tat-tagħlim stabbiliti fil-programm tas-sena. L-assessjar se jkompli jkun kontinwu u mhux se jkun hemm eżamijiet f’din is-sena. Madankollu, il-ġenituri/gwardjani se jirċievu feedback dwar il-kisbiet tat-tfal tagħhom fl-aħħar ta’ kull terminu.

Lezzjonijiet fl-Iżvilupp Personali, Soċjali u tal-Karrieri (PSCD) se jibdew ukoll din is-sena permezz ta’ għalliema speċjalizzati. It-tfal jiġu mħeġġa jiddiskutu kwistjonijiet importanti għalihom fi gruppi żgħar, imsejħa circle time. L-għalliema tal-PSCD se jappoġġaw lit-tfal biex jitgħallmu jipparteċipaw f’diskussjonijiet, jitkellmu dwar kwistjonijiet li jistgħu jħassbuhom u jinkoraġġixxu lit-tfal jikkomunikaw matul dan il-ħin.

F’din is-sena se jkun hemm introduzzjoni qasira tal-lingwi barranin. Ċelebrazzjoni tal-lingwi barranin se tkun tista’ titgawda fil-klassi permezz tal-mużika, l-arti u l-kultura ta’ lingwi differenti. Dan il-programm jissejjaħ ‘Foreign Language Awareness Programme’ (FLAP): link.

Sfortunatament l-imġiba tal-ibbuljar tibda toħroġ sa mnn età żgħira. Is-settings tal-iskejjel primarji joffru ċ-ċans lill-edukaturi li jipprevjenu u jwaqqfu milli tinħoloq imġiba ta’ bbuljar u jaħdmu sabiex jiżviluppaw interazzjonijiet soċjali pożittivi.

Jekk tissuspetta li t-tifel/tifla tiegħek qed ibati/tbati minn ibbuljar, ansjetà jew kwistjonijiet ta’ mġiba ma’ sħabhom, l-għajnuna hija disponibbli. Nissuġġerixxu li tagħmel kuntatt mal-membri tal-amministrazzjoni tal-iskola, li għandhom esperjenza ta’ kif wieħed jindirizza dawn it-tipi ta’ kwistjonijiet u jistgħu jwassluk sabiex bl-aħjar mod tkun tista’ tgħin lit-tifel/tifla tiegħek jadatta/tadatta sabiex igawdi/tgawdi s-sbuħija tal-iskola.
 

Mistoqsi jiet Frekwenti

Kif nirreġistra lit-tifel/tifla tiegħi fl-iskola għall-ewwel darba?

Wieħed jista’ jirreġistra lit-tifel/tifla tiegħu skont il-lokalità tar-residenza. Jekk pereżempju, wieħed joqgħod fiż-Żejtun, allura l-ġenituri għandhom imorru l-iskola primarja taż-Żejtun. Jekk il-ġenituri jeħtieġu li jirreġistraw lit-tifel/tifla tagħhom fi skola li ma tinsabx fil-lokalità tar-residenza tagħhom, jeħtieġ li jmorru l-Uffiċċju tal-Prinċipal ta’ dak il-kulleġġ li l-iskola fejn bi ħsiebhom jibagħtu lit-tifel/tifla tagħhom tifforma parti minnu u jirreġistraw lit-tifel/tifla hemmhekk. Peress li fit-tieni każ, l-iskola magħżula hija barra mill-lokalità ta’ residenza, il-ġenituri jiġu avżati dwar jekk hemmx post disponibbli jew le f'dik l-iskola partikolari.

Minn fejn nista’ nixtri l-uniformi tat-tifel/tifla tiegħi?

L-uniformijiet jistgħu jinxtraw minn "Yorkie Clothing", Triq San Ġiljan, B'Kara BKR 2808 (qrib l-Isptar Mater Dei). Matul il-vaganzi tas-sajf "Yorkie Clothing" tikkollabora mal-kulleġġi u toffri l-bejgħ tal-uniformijiet minn xi skola/skejjel f'dati fissi li jiġu rreklamati mal-ġenituri mill-iskejjel fi ħdan dak il-kulleġġ partikolari.

X'inhi l-politika dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa tal-iskola?

L-iskejjel jagħtu prijorità lill-benessri tat-tfal b'mod olistiku u nemmnu li dieta tajba hija parti importanti ħafna fl-iżvilupp tat-tfal. Informazzjoni dwar il-politika dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa fl-iskejjel tista’ tinkiseb minn hawn.

X'tip ta' esperjenza edukattiva għandu wieħed jistenna fit-Tielet Sena?

Il-Programm tar-Riżultati tat-Tagħlim huwa aċċessibbli hawnhekk.

X’nista’ nagħmel biex ngħin lit-tifel/tifla tiegħi matul din is-sena?

Il-ġenituri/gwardjani jistgħu jappoġġjaw u jikkomplementaw l-esperjenza tat-tagħlim tat-tfal billi jżommu ruħhom aġġornati mal-esperjenza tat-tagħlim li tkun qed issir fl-iskola. Il-ġenituri huma mħeġġa jikkomunikaw regolarment mat-tfal tagħhom dwar l-esperjenzi ta' kuljum tagħhom fl-iskola, jisimgħu dak li għandhom x’jgħidu t-tfal u jappoġġjaw it-talbiet għall-appoġġ ta’ wliedhom. Il-ħin li wieħed iqatta’ jitkellem m’uliedu huwa ħin investit tajjeb. Il-ġenituri għandhom ukoll ikollhom kotba addizzjonali u riżorsi edukattivi oħra disponibbli għal uliedhom fid-dar, sabiex it-tfal ikunu jistgħu jkomplu jespandu l-esperjenzi tat-tagħlim tagħhom. Tali riżorsi jistgħu jiġu mislufa mill-libreriji pubbliċi jew tal-iskola. Skont l-età tat-tfal, il-ġenituri jistgħu jqattgħu ħin jaqraw lit-tfal tagħhom kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, jew jinkoraġġixxu lit-tfal biex jaqraw varjetà ta' ġeneri li huma ta' interess għalihom. Il-ġugarelli edukattivi wkoll jistgħu jgħinu lit-tfal jidħlu aktar fil-fond f'oqsma li huma rilevanti u ta’ interess għalihom. Riżorsi ta’ divertiment edukattiv, inkluż logħob diġitali, jgħinu biex jiżdiedu l-esperjenzi tat-tfal. Il-ħin li wieħed iqatta’ fuq dan it-tip ta’ divertiment għandu jkun ibbilanċjat b'ħin ieħor iddedikat għal attività fiżika u għas-soċjalizzazzjoni.

F'każ ta’ diffikultajiet li t-tfal jistgħu jkunu qed jiffaċċjaw fl-iskola, il-ġenitur għandu jikkuntattja lill-għalliem jew lill-Kap tal-Iskola biex jiċċara kwalunkwe kwistjoni. Huwa biss f’każ li l-ġenitur ma jkunx sodisfatt bit-tweġiba li rċieva li għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Principal tal-Kulleġġ.

Attivitajiet informali barra l-iskola bħalma huma l-parteċipazzjoni fl-isports, mużika, arti, żfin, drama eċċ, jew l-attendenza fi klabbs jgħinu lit-tfal jissoċjalizzaw u jwessgħu l-esperjenzi u l-ħiliet tagħhom meħtieġa għat-tagħlim tul il-ħajja. Attivitajiet fiżiċi bħal sports, mixjiet fil-kampanja u attivitajiet simili oħra jgħinu lit-tfal jikbru b'saħħithom. Dan għandu jkun ikkumplimentat minn ikliet bnini ta' kuljum, skont l-età tat-tfal f’nofsinhar u filgħaxija.

X’inhuma d-dati tal-iskola?

Is-sena skolastika li jmiss se tibda fis-26 ta’ Settembru 2018. Il-vaganzi ta' nofs it-terminu se jkunu bejn l-1 u l-5 ta’ Novembru 2018. Il-vaganzi tal-Milied se jibdew fl-24 ta’ Diċembru 2018 u l-iskola tibda t-tieni terminu tagħha fis-7 ta' Jannar 2019.

Il-vaganzi tal-Karnival se jkunu fl-4 u l-5 ta' Marzu 2019 filwaqt li l-vaganzi tal-Għid se jibdew mis-17 ta' April sal-25 ta' April 2019.


Tixtieq tikkjarifika xi mistoqsija?

 


Tixtieq aktar informazzjoni?